Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi

Trong Quý I năm 2024, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, các cơ quan chức năng đã phát hiện thêm 10 vụ vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi khác nhau. Những hành vi vi phạm không chỉ làm cản trở dòng chảy, ảnh hưởng đến khả năng tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp mà còn trực tiếp đe doạ đến an toàn công trình thuỷ lợi.

Phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ Nà Cáy, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình bị san lấp

Các vụ vi phạm diễn ra với các hành phi phổ biến như: cơi nới, san lấp, xây dựng các hạng mục công trình trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, nuôi trồng thuỷ sản chưa có giấy phép… gây ách tắc dòng chảy, làm suy giảm năng lực tưới, tiêu trong phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh.

            Trước tình hình trên, công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn đã lập biên bản yêu cầu chủ vi phạm dừng các hành vi vi phạm và kiến nghị địa phương xử lý theo quy định của pháp luật. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành công văn số 659/SNN-TL ngày 01/4/2024 về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi, trong đó:

          Đề nghị UBND các huyện, thành phố: Chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở địa phương tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ, khai thác công trình thủy lợi đến cán bộ, công chức, các tổ chức, cá nhân và người dân trên địa bàn; Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ công trình thủy lợi, xem xét xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân liên quan trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ công trình thủy lợi khi để xảy ra vi phạm; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp các công trình thủy lợi trên địa bàn trong công tác quản lý, xử lý vi phạm công trình thủy lợi; Chỉ đạo UBND cấp xã có trách nhiệm xử lý kiến nghị của Tổ chức khai thác công trình thủy lợi đối với hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi.

Đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Lạng Sơn: Tăng cường kiểm tra, phát hiện vi phạm ngay từ giờ đầu khi phát sinh vi phạm, có biện pháp ngăn chặn kịp thời và kiến nghị xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; Hướng dẫn, giám sát các tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép thực hiện đúng nội dung giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi; kịp thời ngăn chặn, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý đối với các hoạt động trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định; Phối hợp với chính quyền địa phương trong việc xây dựng kế hoạch và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo quy định của pháp luật.

Hoàng Thị Hậu – Chi cục Thuỷ lợi Lạng Sơn