Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ Chi cục Thuỷ lợi

Ngày 20/11/2023, Đoàn kiểm tra số 01 theo Quyết định số 18/QĐ-SNN ngày 07/02/2023 của Sở do đồng chí Nguyễn Phúc Đạt, Phó Giám đốc Sở, Trưởng Đoàn đã kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính và tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2023 tại Chi cục Thuỷ lợi.

​Đoàn đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại trụ sở của đơn vị, kiểm tra văn bản, tài liệu kiểm chứng và đề nghị các đơn vị cung cấp, giải trình làm rõ các nội dung sau: Các văn bản ban hành để triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, nội quy, quy chế làm việc; kiểm tra máy tính, công tác số hóa hồ sơ, lưu trữ bảo quản tài liệu mật; kết quả triển khai thực hiện các công trình dự án, tiến độ thực hiện…

Tại kiểm tra, đại diện Chi cục Thuỷ lợi  báo cáo kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2023 và các khó khăn, đề xuất, kiến nghị của đơn vị.

 

Đại diện Chi cục Thuỷ lợi báo cáo kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và

 tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm 2023

Qua đánh giá, Chi cục thực hiện các nhiệm vụ được giao đáp ứng được yêu cầu, chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu đã có chuyển biến tích cực, chủ động hơn, kịp thời đề xuất thực hiện nhiệm vụ, báo cáo đề xuất với lãnh đạo Sở tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Quan tâm thực hiện công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính đảm bảo theo quy định của Trung ương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Công tác PCTT và TKCN được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh với các Sở, ngành, các cấp trong việc đối phó với thiên tai, nhất là trong khi thiên tai xảy ra nên đã hạn chế các thiệt hại, kịp thời hỗ trợ sau thiên tai.…các nhiệm vụ được giao cơ bản thực hiện đúng tiến độ và theo Kế hoạch…; Tuy nhiên, bên cạnh đó còn tồn tại một số hạn chế, một số nhiệm vụ được giao đôi khi còn chậm tiến độ, chất lượng chưa cao...

 

Đ/c Nguyễn Phúc Đạt, PGĐ Sở, Trưởng Đoàn kiểm tra quán triệt nội dung kiểm tra

Qua kiểm tra và các ý kiến thành viên Đoàn kiểm tra, ý kiến giải trình làm rõ của các Đơn vị, Đ/c Nguyễn Phúc Đạt, Trưởng Đoàn kiểm tra đã quán triệt Chi cục Thuỷ lợi trong thời gian tới, tiếp tục thực hiện tốt và phát huy các kết quả đã đạt được; quan tâm động viên, khích lệ công chức, viên chức, người lao động đoàn kết, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao./.

Thực hiện: Quỳnh Vy - VPS