Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chi đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Sinh hoạt chuyên đề: “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp qua công tác chuyển giao tiến bộ, khoa học kỹ thật, công nghệ liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT”.

Ngày 01/08/2022, Tại hội trường tầng 3 Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn, Chi đoàn Sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề về chuyên môn nghiệp vụ năm 2022 với chủ đề “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp qua công tác chuyển giao tiến bộ, khoa học kỹ thật, công nghệ liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT ”.

Ngày 01/08/2022, Tại hội trường tầng 3 Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn, Chi đoàn Sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề về chuyên môn nghiệp vụ năm 2022 với chủ đề “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp qua công tác chuyển giao tiến bộ, khoa học kỹ thật, công nghệ liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT ”.

 

Description: D:\YẾN\Đoàn thanh niên\Sinh hoạt chuyên đề 2\z3612289446670_05a5c4eeaaeafb98dac3e0acfbdd7c55.jpg

 

Quang cảnh buổi sinh hoạt chuyên đề

 

Tại buổi sinh hoạt, các đoàn viên đã được chia sẻ ý tưởng về thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ gắn với chuyên môn nghiệp vụ vào đời sống. Các ý tưởng được đông đảo đoàn viên trong Chi đoàn ủng hộ, đóng góp ý kiến, trao đổi làm rõ thêm những khó khăn khi chuyển hóa các ý tưởng thành các sản phẩm khởi nghiệp.

 

                      

 

 

Description: D:\YẾN\Đoàn thanh niên\Sinh hoạt chuyên đề 2\z3612289575844_596f207159f14e04fa057e64de22e0a6.jpg

Description: D:\YẾN\Đoàn thanh niên\Sinh hoạt chuyên đề 2\z3612289510219_e524008fc7ea28e6fbd62b4b4715186d.jpg

 

 

Description: D:\YẾN\Đoàn thanh niên\Sinh hoạt chuyên đề 2\z3612289392923_b70c8a38f44997a963819157fa59f730.jpg

Description: D:\YẾN\Đoàn thanh niên\z3612289366711_0d10df224c4d0ee32ce215da5f3b137d.jpg

 

Các đoàn viên chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ

 

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Lương Quốc Khánh - Bí thư Chi đoàn mong muốn các đoàn viên tích cực tư duy độc lập, vận dụng tốt các kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, hình thành ý tưởng mới, sáng tạo, có khả năng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ gắn với chuyên môn vào đời sống. Khởi nghiệp chính là công cụ để hiện thực việc vốn hóa nguồn tri thức, góp phần tạo ra giá trị cho cộng đồng, xã hội.

 

CHI ĐOÀN SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT