Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Nông nghiệp và PTNT

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị Học tập chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về biên giới và quan hệ đối ngoại với Trung Quốc”

Ngày 14/10/2019, Chi đoàn Sở Nông và Phát triển nông thôn với vai trò Cụm trưởng Cụm Thi đua số 5 – Đoàn Khối CCQ tỉnh, đã phối hợp với các Cơ sở đoàn trong Cụm thi đua tổ chức hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh với chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về biên giới và quan hệ đối ngoại với Trung Quốc”.

          Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019 của Cụm thi đua số 5, nội dung Công văn số 182- CV/ĐTNK ngày 02/5/2019 của BCH Đoàn khối CCQ tỉnh “V/v tổ chức sơ kết 03 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; quán triệt các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 và các hoạt động hưởng ứng cuộc vận động Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời di chúc theo chân Bác”.

         Ngày 14/10/2019, Chi đoàn Sở Nông và Phát triển nông thôn với vai trò Cụm trưởng Cụm Thi đua số 5 – Đoàn Khối CCQ tỉnh, đã phối hợp với các Cơ sở đoàn trong Cụm thi đua tổ chức hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh với chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về biên giới và quan hệ đối ngoại với Trung Quốc”.

        Tham dự hội nghị có 150 đoàn viên của 08 cơ sở đoàn thuộc Cụm thi đua số 5. Tại Hội nghị, Thạc sỹ Vy Thị Tuyết - Giảng viên Khoa Xây dựng đảng,  Trường chính trị Hoàng Văn Thụ đã trình bày chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về biên giới và quan hệ đối ngoại với Trung Quốc”. Sau khi học tập chuyên đề, Hội nghị đã được xem phim tư liệu “Hồ Chí Minh Chân dung một con người”.

Description: E:\nghiabs\Chi Đoàn VPS\2019\Học tập chuyên đề 14.10\ảnh, bài viết\2.jpg

Description: E:\nghiabs\Chi Đoàn VPS\2019\Học tập chuyên đề 14.10\ảnh, bài viết\7.jpg

Qua buổi hội nghị học tập chuyên đề, Đoàn viên thanh niên trong Cụm thi đua số 5 đã được nâng cao nhận thức trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời có thêm hiểu biết về tư tưởng của Hồ Chí Minh về biên giới và quan hệ đối ngoại với Trung Quốc, từ đó áp dụng vào thực tiễn công tác theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị./.

Một số hình ảnh Hội nghị:

Description: E:\nghiabs\Chi Đoàn VPS\2019\Học tập chuyên đề 14.10\ảnh, bài viết\1.jpg

Description: E:\nghiabs\Chi Đoàn VPS\2019\Học tập chuyên đề 14.10\ảnh, bài viết\5.jpg

Chi đoàn Văn phòng Sở